Friday, July 11, 2014

ကိုရီးယားကသြားခ်င္သြားကလည္းမသြားနိုင္နဲ႔ေတာ့စိတ္ညစ္ပါတယ္ မေအလိုးေတႊကလည္းအားမကိုးရဘူး
အထူးသျဖင့္အခုဖတ္မယ့္ မေအေပးေတႊေပါ့

No comments:

Post a Comment